As Bêste

Privacyverklaring

 

As Bêste hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke en herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en u daarnaast keuzes te bieden over hoe die gegevens worden gebruikt. Wij raden u dus aan om deze privacy verklaring zorgvuldig door te lezen.

Deze privacy verklaring geldt voor alle informatie die wordt verzameld of gebruikt door As Bêste. Hierbij gaat het ook om informatie van deze website. De Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG (General Data Protection Regulation of GDPR in het Engels) is zoals u waarschijnlijk wel weet een Europese wettelijke regeling in verband met gegevensbescherming en privacy binnen de Europese Unie. Deze verordening wordt van kracht op 25 mei 2018.

As Bêste is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. As Bêste verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

1. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

2. Wie is bij As Bêste verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van zakenrelaties?

3. Waarvoor verwerkt As Bêste uw persoonlijke informatie?

Wij verwerken persoonlijke informatie voor deze wettelijk toegestane zakelijke doeleinden:

Wij verzekeren u ervan dat wij bij de gegevensverwerking voor dergelijke doeleinden steeds maximaal rekening houden met uw recht op bescherming van uw persoonsgegevens. U hebt het recht om protest aan te tekenen tegen de verwerking van uw gegevens. As Bêste verkoopt uw gegevens niet aan derden en deze gegevens worden ook niet aan andere partijen doorgegeven.

4. Hoe lang zal As Bêste uw persoonsgegevens bewaren?

5. Kan ik als klant van As Bêste mijn persoonsgegevens corrigeren of het gebruik ervan beperken?

 

Woningbouwcorporaties

Ervaren partner voor woningcorporaties De medewerkers van As Bêste hebben allemaal ruime ervaring met het uitvoeren van i...

meer informatie

 

Zakelijk

Ervaren partner voor de zakelijke markt De medewerkers van As Bêste inventarisatie & advies B.V  hebben ruime er...

meer informatie

 

Agrarisch

Betrokken bij de sector Als bedrijf is As Bêste inventarisatie & advies altijd nauw betrokken geweest bij de agrarisc...

meer informatie

 

Industrie

Wij houden het overzicht Zodra in uw fabriek of industriële installatie asbest wordt ontdekt, geeft dat vaak de nodige onr...

meer informatie

 

Maritiem

Wereldwijd uw maritieme partner Inventarisatie van schepen en andere maritieme objecten is een vak op zich. In deze sector zijn...

meer informatie

 

Particulier

Het bedrijf voor particuliere inventarisaties De medewerkers van As Bêste inventarisatie & advies B.V. hebben ruime erv...

meer informatie

Wij zijn te bereiken op 058 - 255 0601
of mail ons op info@asbeste.nl